Vad är Snygg Beach?

Kampanjen Snygg Beach är Håll Skärgården Ren rf:s kampanj för städning av stränderna. Syftet med kampanjen är också att uppmärksamma allmänheten på nedskräpningen av stränderna och kombinera konkret miljöarbete med en rolig friluftsdag.

Håll Skärgården Ren rf deltog i projektet MARLIN, som kartlade nedskräpningen av stränderna i Östersjöländerna 2011–2013. Projektrapporten talar sitt karga språk: de mest nedskräpade stränderna fanns i Finland. Det sorgliga resultatet och viljan att snygga upp vår kust ledde till talkokampanjen Snygg Beach – Missionen skräpfri kust, som ordnades första gången våren 2014.

Delta i kampanjen genom att ordna eget strandstädningstalko!

I kampanjen kan vem som helst delta: föreningar, samfund, klubbar, hobbygrupper, skolor, städer, kommuner, företag och privatpersoner.

Du deltar i kampanjen genom att fylla i en separat anmälningsblankett på Snygg Beachs nätsidor.

Snygg Beach i de sociala medierna

Facebook: Siisti Biitsi - Snygg Beach

Twitter: @Siistibiitsi

Instagram: siistibiitsi


Håll Skärgården Ren rf ansvarar för koordineringen av kampanjen.