SNYGG BEACH 2017

Snygg Beach-kampanjen deltar i Finland 100-jubileumsåret!

I år är Snygg Beach-kampanjen med i Finland 100-jubileumsårets officiella program. Följ våra sidor!


Kampanjen Snygg Beach är Håll Skärgården Ren rf:s kampanj för städning av stränderna. Syftet med kampanjen är också att uppmärksamma allmänheten på nedskräpningen av stränderna och kombinera konkret miljöarbete med en rolig friluftsdag.

Håll Skärgården Ren rf deltog i projektet MARLIN, som kartlade nedskräpningen av stränderna i Östersjöländerna 2011–2013. Projektrapporten talar sitt karga språk: de mest nedskräpade stränderna fanns i Finland. Det sorgliga resultatet och viljan att snygga upp vår kust ledde till talkokampanjen Snygg Beach – Missionen skräpfri kust, som ordnades första gången våren 2014.

Delta i kampanjen genom att ordna eget strandstädningstalko!

I kampanjen kan vem som helst delta: föreningar, samfund, klubbar, hobbygrupper, skolor, städer, kommuner, företag och privatpersoner.

Du deltar i kampanjen genom att fylla i en separat anmälningsblankett på Snygg Beachs nätsidor.

Snygg Beach i de sociala medierna

Facebook: Siisti Biitsi - Snygg Beach

Twitter: @Siistibiitsi

Instagram: siistibiitsi


Håll Skärgården Ren rf ansvarar för koordineringen av kampanjen.

STRANDSTÄDNINGVÅG - Talkoarbete för skräpfria stränder från Östersjön ända till Atlanten

Östersjöutmaningen och Håll Skärgården Ren rf ordnar i månadsskiftet april-maj 2017 ett veckolångt jippo för städning av stränder, Strandstädningsvåg-veckan.  Syftet med jippot är att öka kunskapen om nedskräpningen och dess effekter på våra vattendrag och erbjuda ett tillfälle att delta i konkret vattenskyddsarbete.

SB Siivousaaltobanneri_otsikolla
Strandstädningsvåg-veckan inleds lördag 29.4.2017 med Rena stränder-jippon i Helsingfors, Åbo, Tallinn och S:t Petersburg och avslutas med ett samnordiskt evenemang (Nordic Coastal Clean-up Day) 6.5.2017. Alla dessa jippon genomförs i Snygg Beach-kampanjens anda och talkot sträcker sig ända till Island. Under jippona kan du delta i städtalkon, förfasas över hittegodsbyråns skräckgalleri, få handledning i återvinning och sortering samt mångsidig information om hur nedskräpningen påverkar våra vatten.

Kom med på våra jippon eller ordna ett eget strandtalko under veckan!

Håll dig på rätt våglängd genom att följa den nya städkampanjens Facebook-sidor.