Skräprapportering

Målet med Snygg Beach -kampanjen är förutom att städa upp stränderna, också att samla information om skräpet som hittas på stränderna. Här spelar talkogrupperna en viktig roll. Håll Skärgården Ren rf fortsätter det arbete som inleddes i projektet MARLIN genom att samla information om skräpet på stränderna. Vi ber alla som deltar i kampanjen att rapportera till oss om det skräp som plockas upp. Skräprapportering är enkelt:

  1. Skriv ut en passlig mängd skräpblanketter enligt deltagarantal.
  2. Det bästa sättet att samla skräp och rapportera det är att jobba i grupper på 2–3 personer.
  3. En i gruppen skriver ner på blanketten hurdant skräp som samlas in. De andra plockar skräp och berättar för "sekreteraren" vilken sorts skräp de hittar och hur mycket. Skräpet räknas styckevis och redovisas på blanketten genom att dra sträck.
  4. Ge den ifyllda blanketten till talkoarrangören.
  5. Talkoarrangören skickar blanketterna till Snygg Beach projektkoordinatorn genom att fylla i blanketten elektroniskt eller med posten


Skräprapportering_Elina Kivilä
Bild Elina Kivilä